Louise head  text

Progeny:

Avoca Delilah

2

Progeny:

Avoca Daphne

Avoca Flaunt It

Avoca Rachael

3

Progeny:

Avoca Flowergirl

Avoca Maximus

Avoca Gryffendor (dec)

Avoca Estelle

Avoca Roseanna

AVOCA KIAMA’S Competition results

4

Progeny:

Avoca Saxon

Avoca Synergy

Avoca Rebecca

Avoca Patrick

Avoca Zoe

LITTLE MISS EM”S Competition results

5

Progeny:

Avoca Solomon

Avoca Frances

Avoca Rocket Man

Avoca Lily

Avoca Cassandra (dec)

Avoca Ruby Rose

6

Progeny:

Avoca Remington

Avoca Arlington

7

Progeny:

Avoca Bethesda

Avoca Rubicon

Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company